UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/604/13
Data podjęcia: 27-03-2013
Data opublikowania: 15-07-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2563
Data wejścia w życie: 30-07-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje: Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem II OSK 1009/14 podtrzymuje wyrok WSA w Olsztynie II SA/Ol 535/13 w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 i 4 uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/604/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-18 10:31:09
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2013-03-18
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-07-17 12:44:09