UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/611/13
Data podjęcia: 27-03-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-03-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 25 437,80 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/611/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 25 437,80 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-15 09:00:52
Wytworzył: Elżbieta Kiernozek
Data wytworzenia: 2013-03-15
Odpowiedzialny: Elżbieta Kiernozek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-04-05 10:51:02