UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXIII/13
Termin posiedzenia Rady: 07-03-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

7 marca 2013 roku (czwartek) XXXIII sesję Rady Miasta Olsztyna

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, (nr rob. 607/13)
  3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 609/13)
  4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, (nr rob. 608/13)


Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,49 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIII Sesja Rady Miasta 7 marca 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-04 08:04:20
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-03-04
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-05-10 14:50:12