UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXII/595/13
Data podjęcia: 27-02-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-02-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przekazaniu przez Gminę Olsztyn spółce Retail Provider Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23 (obręb 159), o pow. 508 m2, położonej przy ul. Lubelskiej 4
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII/595/13 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przekazaniu przez Gminę Olsztyn spółce Retail Provider Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23 (obręb 159), o pow. 508 m2, położonej przy ul. Lubelskiej 4 w zamian za cztery lokale mieszkalne.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-02-19 14:42:10
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2013-02-19
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-03-06 08:15:38