UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXII/586/13
Data podjęcia: 27-02-2013
Data opublikowania: 05-04-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1451
Data wejścia w życie: 20-04-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII/586/13 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-02-19 14:32:58
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2013-02-19
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-07-09 15:03:19