UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXII/588/13
Data podjęcia: 27-02-2013
Data opublikowania: 15-03-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1217
Data wejścia w życie: 30-03-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały LVIII/663/10 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII/588/13 w sprawie zmiany uchwały LVIII/663/10 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-02-19 08:58:05
Wytworzył: Ewa Bertrand-Zbierska
Data wytworzenia: 2013-02-19
Odpowiedzialny: Ewa Bertrand-Zbierska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-03-18 08:25:57