• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Wybory i referenda

Obowiązujący obecnie podział Miasta Olsztyna na obwody głosowania został uchwalony w dniu 30 stycznia 2013 roku Uchwałą Nr XXXI/562/13 Rady Miasta Olsztyna w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała ta wraz z uchwałami zmieniającymi dostępna jest poniżej.


Uchwały wyborcze Rady Miasta Olsztyna:

Archiwum wyborów: