UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/576/13
Data podjęcia: 30-01-2013
Data opublikowania: 14-02-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 759
Data wejścia w życie: 01-03-2013
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/576/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-22 15:17:01
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2013-01-22
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-01-27 15:07:56