UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/561/13
Data podjęcia: 30-01-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 30-01-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 22.182,70 zł
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/561/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 22.182,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-22 15:10:48
Wytworzył: Edmund Rauba
Data wytworzenia: 2013-01-22
Odpowiedzialny: Edmund Rauba
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-02-05 13:13:07