• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

  Uwaga!
  podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2018 roku


  1) Jak doręczamy decyzje na podatek w 2018 roku
  - jeżeli jesteś przedsiębiorcą to decyzję otrzymasz pocztą listem poleconym,
  - jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej to decyzja zostanie Ci doręczona przez gońców Urzędu na adres zamieszkania lub na adres podany do doręczeń w kraju.


  Informacje w sprawie doręczania, awizowania, odbierania przesyłek uzyskasz pod numerem:
  - kancelaria ogólna: 89 527 31 11 wew. 604, 256

  Informacje w sprawie zasad ustalania podatku uzyskasz pod numerami:
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 89 527 31 11 wew. 213, 519
  - dla pozostałych osób: 89 527 31 11 wew. 229, 317, 479, 480, 232, 381

  2) Decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny, leśny (wymiar główny)

  Decyzje zgodnie z regulacją art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), zawierają zamiast własnoręcznego podpisu nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem słuzbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

  3) Brak decyzji gdy kwota podatku jest mniejsza niż 8 zł (brak należności do zapłaty) - Urząd Miasta nie wyda i nie doręczy decyzji, gdy kwota podatku rocznego będzie mniejsza niż 8 zł.


  4) Płatność podatku:

  Zapłata podatku przelewem:
  Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
  58 1020 3541 0000 5202 0290 3219
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA)


  Dokonywanie wpłat gotówkowych:
  Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju.

  Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

   Oddział  Godziny pracy
   Oddział 1 w Olsztynie
  10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
   Oddział 2 w Olsztynie
  10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
   Oddział 3 w Olsztynie
  10-684 Olsztyn, ul. Melchiora Wańkowicza 26
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
   Oddział 4 w Olsztynie
  10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
   Oddział 5 w Olsztynie
  10-006 Olsztyn, ul. Seweryna Pieniężnego 8
   od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00
   Oddział 9 w Olsztynie
  10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

  W terminie do 15 marca 2018r. planowane jest uruchomienie placówki PKO Bank Polski SA w budynku Ratusza przy Placu Jana Pawła II 1, która będzie prowadziła obsługę kasową klientów/kontrahentów Gminy, a także klientów PKO Bank Polski SA.