• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

  Uwaga!
  podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2017 roku  1) Brak decyzji gdy kwota podatku jest mniejsza niż 7 zł (brak należności do zapłaty) - Urząd Miasta nie wyda i nie doręczy decyzji, gdy kwota podatku rocznego będzie mniejsza niż 7 zł

  2) Płatność podatku przez osoby fizyczne:
  - jeżeli podatek jest mniejszy lub równy 100 zł - płatności należy dokonać jednorazowo w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca;
  - jeżeli podatek jest większy niż 100 zł  – płatności można dokonać w czterech ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada)

  UWAGA: jeżeli nie otrzymasz decyzji do końca lutego to płatności za pierwszą ratę możesz dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Zapłata podatku przelewem:
  Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
  42 1030 1218 0000 0000 9040 1505
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  Zapłata podatku gotówką:
  Kasy Urzędu Miasta Olsztyna: Plac Jana Pawła II 1, pokój 35; ul. Knosały 3/5, budynek A
   
  3) Jak doręczamy decyzje na podatek w 2017 roku
  - jeżeli jesteś przedsiębiorcą to decyzję otrzymasz pocztą listem poleconym,
  - jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej to decyzja zostanie Ci doręczona przez gońców Urzędu na adres zamieszkania lub na adres podany do doręczeń w kraju.

  Informacje w sprawie doręczania, awizowania, odbierania przesyłek uzyskasz pod numerem:
  - kancelaria ogólna: 89 527 31 11 wew. 604, 256

  Informacje w sprawie zasad ustalania podatku uzyskasz pod numerami:
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 89 527 31 11 wew. 213, 519
  - dla pozostałych osób: 89 527 31 11 wew. 229, 317, 479, 480, 454

  Wpłat należności na rachunki Urzędu Miasta Olsztyna bez ponoszenia dodatkowych opłat dokonywać można:
  a) w oddziale Banku Handlowego położonego przy ulicy Mrongowiusza 7/15,
  b) w niżej wymienionych placówkach Banku Spółdzielczego:
      - Filia Nr 1 w Olsztynie, ul. Gębika 2A,
      - Filia Nr 2 w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 14c/e,
      - Filia Nr 3 w Olsztynie, ul. Sucharskiego 4B,
      - Filia Nr 4 w Olsztynie, ul. Jeziorna 1,
      - Filia Nr 6 w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12,
      - Filia w Urzędzie Miasta Olsztyn w Olsztynie, Plac Jana Pawła II nr 1.