• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna, które będą obowiązywały od 1 lutego 2018r.

Numery rachunków bankowych
- obowiązujące do 31 stycznia 2018r.

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
26 1030 1218 0000 0000 9040 1599Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
42 1030 1218 0000 0000 9040 1505Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
20
1030 1218 0000 0000 9040 1513
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i OpłatNumer podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta Olsztyna:
77 1030 1218 0000 0000 9040 0002
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na rachunku bankowym są gromadzone środki:

 • Dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe,
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Subwencja ogólna,
 • Dotacje celowe z budżetu państwa,
 • Udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych,
 • Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego,
 • Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego.Numer rachunku bankowego dla dochodów gminy:
48 1030 1218 0000 0000 9040 1009

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych,
 • analizy sytuacji rynkowej,
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 • za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • za usunięcie drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa
:
04 1030 1218 0000 0000 9040 1025
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.


Numer rachunku bankowego - Wydatki:

57 1030 1218 0000 0000 9040 1041
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 OlsztynNumer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
26 1030 1218 0000 0000 9040 1114

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 OlsztynNumer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
48 1030 1218 0000 0000 9040 1106

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Samorządowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa dla Pracowników Oświaty:
84 1540 1072 2001 5000 3883 0001 (rachunek w Banku Ochrony Środowiska)
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Kody do dokonywania płatności z zagranicy:
kod SWIFT  -
CITIPLPX (pisane wielkimi literami)
IBAN  - PL
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2013-01-04 07:56:33
Wytworzył: Iwona Florczak
Data wytworzenia: 2013-01-04
Odpowiedzialny: Marianna Bonisławska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-19 10:30:18