UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

537

Data podjęcia:

19-12-2012

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 443 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:-z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012-2021

Treść zarządzenia:
PDF, 31,47 KB metryczka
PDF, 73,67 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 537 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 443 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:-z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna na latach 2012-2021
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-12-21 11:10:02
Wytworzył: Paulina Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2012-12-19
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Agata Wyszyńska
Data modyfikacji: 2012-12-31 13:10:17