UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXX/552/12
Data podjęcia: 13-12-2012
Data opublikowania: 14-01-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 221
Data wejścia w życie: 29-01-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX/552/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-12-11 16:58:30
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2012-12-11
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-01-29 11:05:56