UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXX/548/12
Data podjęcia: 13-12-2012
Data opublikowania: 08-01-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 133
Data wejścia w życie: 23-01-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX/548/12 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o okreslonej pojemności
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-12-11 16:53:19
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2012-12-11
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-02-16 10:37:02