UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXX/543/12
Data podjęcia: 13-12-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 13-12-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX/543/12 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-12-05 13:47:22
Wytworzył: Katarzyna Zarecka
Data wytworzenia: 2012-12-05
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-12-20 07:40:32