UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXX/12
Termin posiedzenia Rady: 13-12-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

13 grudnia 2012 roku (czwartek) XXX sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 545/12)
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 546/12)
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku (nr rob. 547/12)
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 532/12)
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 533/12)
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (nr rob. 548/12)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013" (nr rob. 549/12)
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 557/12)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych (nr rob. 553/12)
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału gminy Olsztyn na sektory (nr rob. 550/12)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr rob. 551/12)
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (nr rob. 555/12)
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr rob. 552/12)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (nr rob. 554/12)
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nr rob. 556/12)
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (nr rob. 560/12)
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (nr rob. 558/12)
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (nr rob. 559/12)
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne:
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2013 rok
 • Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2013 rok.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                           Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 545/12).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 546/12).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku, (nr rob. 547/12).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 532/12).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 533/12).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (nr rob. 548/12).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013" (nr rob. 549/12).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 557/12).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych (nr rob. 553/12).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału obszaru gminy na sektory (nr rob. 550/12).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr rob. 551/12).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (nr rob. 555/12).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr rob. 552/12).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (nr rob. 554/12).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (nr rob. 560/12).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (nr rob. 558/12).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (nr rob. 559/12).
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 23. Sprawy różne:
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2013 rok.
 • Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2013 rok.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,44 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX Sesja Rady Miasta 13 grudnia 2012 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-12-05 13:23:02
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2012-12-05
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-02-05 08:59:35