UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka


Kierująca komórką: Krystyna Kotwa

Tel.: 89 527-31-11, wew. 514

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 221

E-mail: kotwa.krystyna@olsztyn.eu

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka należy:

1) nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym:
a) inicjowanie i opracowywanie procedur kontroli zarządczej,
b) dbałość o zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
c) identyfikacja i analiza ryzyk mogących zagrozić realizacji zadań,
d) dbałość o zapewnienie działania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem,
e) prowadzenie rejestru procedur kontroli zarządczej,
f) koordynacja i monitorowanie kontroli zarządczej w Urzędzie,

2) nadzór nad kontrolą zarządczą w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym:
a) kontrola prowadzenia i przestrzegania procedur kontroli zarządczej ustalonych przez kierownika jednostki,
b) kontrola zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
c) kontrola systemu zarządzania ryzykiem.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2012-11-21 10:34:21
Wytworzył: Krystyna Kotwa
Data wytworzenia: 2012-11-21
Odpowiedzialny: Krystyna Kotwa
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-06-28 09:20:32