UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

443

Data podjęcia:

26-09-2012

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 414 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:-z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciagłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012-2021

Treść zarządzenia:
PDF, 28,28 KB metryczka
PDF, 75,14 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 443 z dnia 26 września 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 414 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:-z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012-2021
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-10-01 10:01:20
Wytworzył: Paulina Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2012-09-26
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-21 12:41:28