UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/485/12
Data podjęcia: 26-09-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-09-2012
Tytuł Uchwały: zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/485/12 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-09-19 09:35:53
Wytworzył: Urszula Ulatowska
Data wytworzenia: 2012-09-19
Odpowiedzialny: Anna Juszczyszyn
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 12:34:48