UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/481/12
Data podjęcia: 26-09-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-09-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny”.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/481/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny”.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-09-19 08:29:37
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2012-09-26
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-03-06 12:29:05