UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

414

Data podjęcia:

29-08-2012

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 289 z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012 - 2021

Treść zarządzenia:
PDF, 31,89 KB metryczka
PDF, 75,47 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 414 z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 289 z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012 - 2021
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-08-31 12:16:54
Wytworzył: Małgorzata Hrynkiewicz
Data wytworzenia: 2012-08-29
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-10-01 14:04:32