UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXV/443/12
Data podjęcia: 20-07-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 20-07-2012
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXV/443/12 zmieniająca uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-07-14 19:10:10
Wytworzył: Mieczysław Królak
Data wytworzenia: 2012-07-14
Odpowiedzialny: Mieczysław Królak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-11-30 14:59:31