UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

238

Data podjęcia:

27-06-2012

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 161 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012-2021

Treść zarządzenia:
PDF, 31,18 KB metryczka
PDF, 71,97 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 238 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 161 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w latach 2012-2021
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-06-27 08:35:19
Wytworzył: Małgorzata Hrynkiewicz
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-02-05 20:47:35