UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/436/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania: 17-07-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 2043
Data wejścia w życie: 17-08-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie"
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/436/12 w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie"
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-19 15:32:03
Wytworzył: Ewa Gadomska
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-01-08 12:05:20