UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/420/12/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-06-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/420/12 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-19 13:53:44
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Joanna Misiewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:41:48