UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/426/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania: 20-07-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2095
Data wejścia w życie: 03-08-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/425/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Mi
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/426/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/425/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Olsztyn uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-19 13:50:37
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Jerzy Litwiński
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:44:51