UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/431/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-06-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości nie zabudowanej , położonej przy ul. Bałtyckiej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/431/12 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości nie zabudowanej , położonej przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie , składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 158/2 obręb 33, o pow. 1073 m2 , celem podwyższenia jej kapitału zakładowego.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-18 15:25:55
Wytworzył: Barbara Mazanek
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Krystyna Zalewska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:51:22