• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIII/385/12
Data podjęcia: 30-05-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 30-05-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia w roku 2012 do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie- projekt pn. „INWESTYCJA W KADRY”.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIII/385/12 w sprawie przystąpienia w roku 2012 do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie- projekt pn. „INWESTYCJA W KADRY”.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-05-22 13:56:19
Wytworzył: Grażyna Langowska
Data wytworzenia: 2012-05-30
Odpowiedzialny: Krystyna Dudzińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:05:54