UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXI/351/12
Data podjęcia: 28-03-2012
Data opublikowania: 09-05-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 1493
Data wejścia w życie: 24-05-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI/351/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-03-26 12:29:04
Wytworzył: Ewa Bertrand-Zbierska
Data wytworzenia: 2012-03-26
Odpowiedzialny: Ewa Bertrand-Zbierska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 09:22:33