UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXI/356/12
Data podjęcia: 28-03-2012
Data opublikowania: 23-04-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 1312
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia wymienionych ulic do kategorii dróg krajowych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI/356/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-03-23 08:03:12
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2012-03-23
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-21 10:08:04