UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXI/357/12
Data podjęcia: 28-03-2012
Data opublikowania: 15-05-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko -Mazurskiego z 2012 roku, poz. 1568
Data wejścia w życie: 30-05-2012
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI/357/12 zmieniająca uchwałę Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-03-19 13:48:05
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2012-03-19
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-11-30 13:29:12