UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XVIII/11
Termin posiedzenia Rady: 15-12-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna w budynku przy ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………

BRM.0002.18.2011 Olsztyn, 2011-12-09

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

15 grudnia 2011 roku (czwartek) XVIII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (nr rob. 286/11),
3.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011-2021 (nr rob. 285/11),
4.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku (nr rob. 287/11),
5.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2015 (nr rob. 284/11),
6.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021(nr rob. 256/11),
7.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 255/11),
8.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 282/11),
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018” (nr rob. 283/11 ),
10.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie współdziałania Gminy Olsztyn z Gminami Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda w zakresie wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej (nr rob. 281/11),
11. Przyjęcie planów pracy na rok 2012:
- Rady Miasta,
- komisji stałych Rady Miasta.

Początek obrad: godz. 10.00 sala 215
Urzędu Miasta w Olsztynie, budynek przy ul. Wyzwolenia 30.


Informacja:
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (nr rob. 286/11),
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011-2021 (nr rob. 285/11),
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku (nr rob. 287/11),
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2015 (nr rob. 284/11),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021(nr rob. 256/11),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 255/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 282/11),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018” (nr rob. 283/11 ),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie współdziałania Gminy Olsztyn z Gminami Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda w zakresie wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej (nr rob. 281/11),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani J. M. (nr rob. 288/11),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 289/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 w Olsztynie przy ul. Generała Stanisława Maczka 11 (nr rob. 290/11),
14. Przyjęcie planów pracy na rok 2012:
- Rady Miasta,
- komisji stałych Rady Miasta.

Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej-Lebiedzińskiej. Wyłączenia jawności dokonano ze względu na interes osoby fizycznej.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVIII sesja Rady Miasta 15 grudnia 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-12-11 18:04:31
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-12-11
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-03-08 15:09:04