UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVI/234/11
Data podjęcia: 26-10-2011
Data opublikowania: 14-11-2011
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku, Nr 169, poz. 2556
Data wejścia w życie: 29-11-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2011 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 70.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVI/234/11 w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-10-14 15:14:45
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-10-14
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-03-05 13:29:18