UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIV/205/11
Data podjęcia: 24-08-2011
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 24-08-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta” przy ulicy F. Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PPT, 107 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIV/205/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta” przy ulicy F. Nowowiejskiego - dla terenu usług 2UT.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2011-08-15 20:52:03
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2011-08-15
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 13:08:30