UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIV/207/11
Data podjęcia: 24-08-2011
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 24-08-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje: Zmieniona przez UCHWAŁĘ NR LII/850/14 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie”

<< Uchwała >>

Załączniki:
PPT, 154 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIV/207/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2011-08-15 20:44:02
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2011-08-15
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-05-08 09:29:00