UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XIII/11
Termin posiedzenia Rady: 25-07-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.0002.10.2011 Olsztyn,15.07.2011

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:


25 lipca 2011 roku (poniedziałek) XIII sesję Rady Miasta Olsztyna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (nr rob. 192/11),
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (nr rob. 193/11),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 3” w Olsztynie (nr rob. 190/11),
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych jezior Gminy Olsztyn (nr rob. 191/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 189/11),
9. Interpelacje i zapytania radnych,
10. Informacja Prezydenta Olsztyna o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
11. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta Olsztyna.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (nr rob. 192/11),
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (nr rob. 193/11),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 3” w Olsztynie (nr rob. 190/11),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń oraz zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych jezior Gminy Olsztyn (nr rob. 195/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 189/11),
9. Interpelacje i zapytania radnych,
10. Informacja Prezydenta Olsztyna o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
11. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIII sesja z 25 lipca 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-07-15 13:43:05
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-07-15
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-11-17 15:44:24