UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IX/114/11
Data podjęcia: 27-04-2011
Data opublikowania: 22-06-2011
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 80, poz.1394
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie zaliczenia dróg – ul. Sybiraków, ul. Bolesława Limanowskiego, Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Towarowej, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta i ustalenia ich przebiegu: ul. Sybiraków (od Al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonarda), ul. Synów Pułku (od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima), ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do Al. Warszawskiej)
Ewentualne adnotacje: § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia wymienionego odcinka drogi krajowej nr 51 kategorii drogi krajowej i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX/114/11 w sprawie zaliczenia dróg – ul. Sybiraków, ul. Bolesława Limanowskiego, Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Towarowej, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta i ustalenia ich przebiegu: ul. Sybiraków (od Al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonarda), ul. Synów Pułku (od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima), ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do Al. Warszawskiej)
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-04-20 11:22:03
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 12:17:04