UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IX/113/11
Data podjęcia: 27-04-2011
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-04-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie wydania opinii na temat pozbawienia drogi – ul. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowej (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonharda), ul. Synów Pułku (od ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima) i ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do al. Warszawskiej) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyn
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX/113/11 w sprawie wydania opinii na temat pozbawienia drogi – ul. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowej (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonharda), ul. Synów Pułku (od ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima) i ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do al. Warszawskiej) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyn
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-04-20 11:19:16
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 12:15:54