UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IX/111/11
Data podjęcia: 27-04-2011
Data opublikowania: 22-06-2011
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 80, poz.1393
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej, ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olszty
Ewentualne adnotacje: § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia wymienionych ulic do kategorii dróg krajowych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie art. 10 ust 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.). W związku z powyższym nie jest jeszcze znana data wejścia w życie uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX/111/11 w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej, ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olszty
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-04-20 11:09:53
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-19 20:47:43