UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IX/115/11
Data podjęcia: 27-04-2011
Data opublikowania: 22-06-2011
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 80, poz.1395
Data wejścia w życie: 07-07-2011
Tytuł Uchwały: zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX/115/11 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-04-20 10:09:26
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 12:18:32