UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: IX/102/11
Data podjęcia: 27-04-2011
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-04-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2010 i przekazanie zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX/102/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2010 i przekazanie zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-04-20
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 12:02:41