• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/75/11
Data podjęcia: 29-03-2011
Data opublikowania: 23-05-2011
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 64, poz.1060
Data wejścia w życie: 07-06-2011
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie 7 czerwca 2011 roku z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/75/11 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-03-18 09:24:56
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-03-18
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-06-04 10:35:05