UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: VII/11
Termin posiedzenia Rady: 11-03-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.7.2011 Olsztyn, 2011-03-07


Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję, na dzień 11 marca 2011 roku (piątek)
VII sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie (62/11).
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOL” (53/11).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie”, przy ul. Żbiczej (64/11)
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie (65/11).


Początek obrad: godz. 900 - sala 219 Urzędu Miasta
w Olsztynie.Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII sesja Rady Miasta z 11 marca 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-03-07 15:50:07
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-03-07
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-07-19 16:30:02