UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: V/11
Termin posiedzenia Rady: 14-02-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.5.2011 Olsztyn, 2011-02-08


Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję, na dzień 14 lutego 2011 roku (poniedziałek) V sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2014 (48/11).
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok (7/10).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2011-2019 (6/10).
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyn za 2010 rok (49/11).
6. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji badawczo-projektowej dla: remontu północnego i zachodniego odcinka murów obronnych olsztyńskiego zamku oraz remontu dachu skrzydła południowego zamku (43/11).

Początek obrad: godz. 1200 - sala 219 Urzędu Miasta
w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: V sesja Rady Miasta z 14 lutego 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-02-09 10:26:24
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-02-09
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2011-08-03 08:43:36