UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Kultury, Promocji i Turystyki

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,
b) opiniowanie wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej,
c) rozpatrywanie wniosków o stypendia w dziedzinie kultury,
d) opiniowanie wykorzystywania kwot z budżetu miasta w dziedzinie kultury,
e) wspieranie, inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście,
f) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kultury, środowiskami twórców oraz fundacjami na rzecz kultury,
g) współdziałanie w realizacji inicjatyw kulturalnych z odpowiednimi jednostkami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
h) ochrona dóbr kultury,
i) ocena funkcjonowania oraz opiniowanie planów finansowych miejskich jednostek kultury: Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Olsztyńskiego Teatru Lalek,
j) nadzór nad realizacją Strategii Promocji Miasta,
k) współpraca z organizacjami branży turystycznej.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Kultury, Promocji i Turystyki
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 15:24:49
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-11-20 09:51:34