UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: III/10
Termin posiedzenia Rady: 29-12-2010
Miejsce posiedzenia Rady: sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku (11/10).
3.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały
Nr LXVII/777/10 w sprawie stawek w podatku od nieruchomości (8/10).
4.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie skrócenia kadencji samorządu osiedlowego Nad Jeziorem Długim oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu (9/10).
5.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli: Brzeziny, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kortowo, Mazurskie, Podgrodzie, Pojezierze i Wojska Polskiego (10/10).
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: III sesja z 29 grudnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2010-12-23 09:04:37
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2010-12-23
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-07-15 13:52:27