UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: II/10
Termin posiedzenia Rady: 13-12-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:Pani/Pan
….....................................

….....................................


BRM.0052-2/10 Olsztyn, 2010-12-09

Na podstawie art.29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.)
zwołuję, na dzień 13 grudnia 2010 roku (poniedziałek) II sesję
Rady Miasta Olsztyn. Początek – godz. 10.00.

Uroczystość odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala 219, II piętro).

Porządek:

I część
1. Występ Chóru Chłopięcego Miasta Olsztyn z Pałacu Młodzieży oraz
połączonych Zespołów wokalnych Pałacu Młodzieży.
2. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta.

II część

1.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego (2/10)
2.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Olsztyn (3/10).
3.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego
stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn (4/10).


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: II sesja z 13 grudnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-12-09 14:40:02
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-12-09
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-02-10