UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 28-10-2010
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 40/2010 Olsztyn, 2010-10-18


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

28 października 2010 roku (czwartek) o godz. 14.00

Ratusz sala 220

POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1. Stan olsztyńskich rodzin a bezrobocie w Olsztynie.
2.Sprawozdanie ze stanu bezrobocia i działań podejmowanych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej członków rodzin najuboższych.
3 Podsumowanie działalności Komisji za lata 2006-2010.
4. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).Przewodnicząca Komisji

Małgorzata MarcinkiewiczProtokół: Rodzina Nr 41 z 281010.doc
Obecność: K. Rodziny z 28 października 2010 roku -obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Rodziny z 28 października 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-10-25 15:31:36
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-10-25
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-25