UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 18-10-2010
Porządek posiedzenia:
Sz. P.

…………………………............

…………………………............


BRM.c.0065-12-15/10 Olsztyn, 14.10.2010r.


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 roku zwołuję na dzień:


18 października 2010 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali 220 olsztyńskiego Ratusza posiedzenie
KOMISJI SPORTU i REKREACJIPorządek posiedzenia:

1. Podsumowanie pracy Komisji w latach 2009-2010.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.


Zaproszeni goście:
- Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz,
- Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Szmit,
- Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Alicja Rutecka,
- Dyrektor OSiR Jerzy Litwiński.


Zgodnie z art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 wew. 442).Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński
Protokół:
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 18 października 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 18 października 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-10-15 13:42:04
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-10-15
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-10-26